Metronoom

wat als een les niet kan doorgaan? / faq


bij afwezigheid of annulering van de les door de docent wordt een inhaalles gegeven.

indien een les niet kan doorgaan door afwezigheid, ziekte of annulatie van de student wordt er geen inhaalles gegeven.
ter verduidelijking van ons afwezigheidsbeleid :
we krijgen zeer vaak de vraag van iemand die een les niet kan komen wegens allerlei -meestal erg begrijpelijke- redenen, of het mogelijk is de les te verplaatsen naar een andere datum.
spijtig genoeg is dit voor onze organisatie onmogelijk. wij hebben afspraken en contracten met onze docenten aangaande hun lessenrooster en bij afwezige leerlingen moeten wij hen toch betalen.
we hebben op dit moment ongeveer 700 studenten. gemiddeld komt wekelijks ongeveer 10% van de leerlingen niet naar de les om diverse redenen. dat zijn 1.050 lessen per semester of 2.100 (!) lessen per jaar die wij zouden moeten inhalen. Dit is niet mogelijk voor een privéschool zoals metronoom. 
bedankt voor het begrip.

wat kan wel?
Kun je eens niet naar de les komen dan mag je gerust iemand anders in jouw plaats naar die les sturen. hiervoor graag even verwittigen zodat we die persoon goed kunnen opvangen. Je kan natuurlijk ook medeleerlingen contacteren en onderling de lessen omwisselen. Let wel : Metronoom kan hier niet in bemiddelen/tussenkomen. Lessen omruilen onder studenten geschiedt geheel op eigen risico van misverstanden en slechte afspraken, dus maak duidelijke afspraken!


  meer weten? Bel 050 35 26 94

  Lees meer ...

  koop je instrument met persoonlijk advies

  Lees meer ...

  meer weten? Bel 050 35 26 94

  Lees meer ...
  11 22